Radca Prawny Iwona Parulska - prawnik z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym, w latach 90-tych należała do kadry kierowniczej Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, a także zasiadała we władzach O.I.R.P. w Poznaniu , od 1999 r. prowadziła samodzielną Kancelarię Radcy Prawnego. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu specjalizuje się w postępowaniu i prawie cywilnym, szeroko rozumianych problemach branży rolniczej, a także w dochodzeniu roszczeń osób, których mienie zostało przejęte na własność Skarbu Państwa. W swojej wieloletniej działalności zawodowej wielokrotnie i z powodzeniem prowadziła różnorodne procesy odszkodowawcze. Ponadto z uwagi na długotrwałą owocną współpracę z jedną z największych w Polsce firm handlujących maszynami specjalistycznymi posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie roszczeń związanych z gwarancją i rękojmią przy sprzedaży towarów, z uwzględnieniem specyfiki obrotu maszynami i pojazdami specjalistycznymi. Mecenas Iwona Parulska posiada również bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej kierowanej do osób fizycznych, w szczególności w zakresie procesów o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz postepowań rozwodowych.

Kancelaria I&J Parulska s.c.
foto by Alejandro Escamilla unsplash.com

Copyright 2015 © I&J Parulska - Kancelaria Radców Prawnych s.c.