Radca Prawny Joanna Parulska-Turek - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską w 2010r. W ramach działalności zawodowej specjalizuje się w obsłudze podmiotów biznesowych w tym w sporządzaniu umów cywilnych i handlowych, reprezentowaniu klientów w szeroko rozumianych postępowaniach gospodarczych, również w zakresie windykacji należności w drodze polubownej, czy w toku postępowania sądowego i komorniczego, a także analizą struktury wierzytelności i doradztwie w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej zróżnicowanych podmiotów gospodarczych , w szczególności całej gamy spółek prawa handlowego, jak i w specyficznej materii prawnej niezbędnej do obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria I&J Parulska s.c.
foto by Alejandro Escamilla unsplash.com

Copyright 2015 © I&J Parulska - Kancelaria Radców Prawnych s.c.